dimarts, 24 de febrer de 2015

DAHL a primària

Tots els alumnes de primària estan molt animats amb la lectura en veu alta per part dels mestres.
Estem llegint una gran varietat de llibres tant en català, com en castellà i anglès.
També molts alumnes s'han convertit en adictes a la lectura un cop han conegut l'autor.